Serie: SN Ino-Ice

 • SN 8300-06 AHB Ino-Ice LED 24V
Einbau in Lichtbandsysteme
Stahlblech
DC 24V ±20%
IP 20
Mehr
 • SN 9104 Ino-Ice LED 24V
 • SN 9104 Ino-Ice LED 24V
 • SN 9104 Ino-Ice LED 24V
 • SN 9104 Ino-Ice LED 24V
Einbau in Leuchtenschiene der Firma Regent
Stahlblech
DC 24V ±20%
IP 20
Mehr
 • SN 9104 Ino-Ice LED J-SV
 • SN 9104 Ino-Ice LED J-SV
 • SN 9104 Ino-Ice LED J-SV
 • SN 9104 Ino-Ice LED J-SV
Einbau in Leuchtenschiene der Firma Regent
Stahlblech
230V AC ± 10% / 216V DC ± 20%
IP 20
Mehr
 • SN 9107 Ino-Ice LED 24V
 • SN 9107 Ino-Ice LED 24V
 • SN 9107 Ino-Ice LED 24V
 • SN 9107 Ino-Ice LED 24V
Einbau in Leuchtenschiene der Firma Regent
Stahlblech
DC 24V ±20%
IP 20
Mehr
 • SN 9107 Ino-Ice LED J-SV
 • SN 9107 Ino-Ice LED J-SV
 • SN 9107 Ino-Ice LED J-SV
 • SN 9107 Ino-Ice LED J-SV
Einbau in Leuchtenschiene der Firma Regent
Stahlblech
230V AC ± 10% / 216V DC ± 20%
IP 20
Mehr