Serie: SN 9107 LED E-due

  • SN 9107 LED 24V E-due
  • SN 9107 LED 24V E-due
  • SN 9107 LED 24V E-due
  • SN 9107 LED 24V E-due
Steckbefestigung EDIZIOdue®
Stahlblech
DC 24V ±20%
IP 20
Mehr
  • SN 9107 LED J-SV E-due
  • SN 9107 LED J-SV E-due
  • SN 9107 LED J-SV E-due
  • SN 9107 LED J-SV E-due
Steckbefestigung EDIZIOdue®
Stahlblech
AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
IP 20
Mehr