Serie: SN 8001 WA

  • SN 8001 WA LED 24V WS
  • SN 8001 WA LED 24V WS
  • SN 8001 WA LED 24V WS
  • SN 8001 WA LED 24V WS
Decken- oder Wandaufbaumontage
Stahlblech
DC 24V ±20%
IP 40
Mehr
  • SN 8001 WA LED J-SV WS
  • SN 8001 WA LED J-SV WS
  • SN 8001 WA LED J-SV WS
  • SN 8001 WA LED J-SV WS
Decken- oder Wandaufbaumontage
Stahlblech
AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
IP 40
Mehr