Serie: SN 6110

 • SN 6110 G LED 24V WS
 • SN 6110 G LED 24V WS
 • SN 6110 G LED 24V WS
 • SN 6110 G LED 24V WS
Wand- oder Stufeneinbaumontage
Stahlblech
DC 24V ±20%
IP 20
Mehr
 • SN 6110 G LED J-SV WS
 • SN 6110 G LED J-SV WS
 • SN 6110 G LED J-SV WS
 • SN 6110 G LED J-SV WS
Wand- oder Stufeneinbaumontage
Stahlblech
AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
IP 20
Mehr
 • SN 6110 LED 24V WS
 • SN 6110 LED 24V WS
 • SN 6110 LED 24V WS
 • SN 6110 LED 24V WS
Wand- oder Stufeneinbaumontage
Stahlblech
DC 24V ±20%
IP 20
Mehr
 • SN 6110 LED J-SV WS
 • SN 6110 LED J-SV WS
 • SN 6110 LED J-SV WS
 • SN 6110 LED J-SV WS
Wand- oder Stufeneinbaumontage
Stahlblech
AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
IP 20
Mehr