Serie: SN 2040-T

  • SN 2040.1-T LED 24V
  • SN 2040.1-T LED 24V
  • SN 2040.1-T LED 24V
  • SN 2040.1-T LED 24V
Deckenaufbaumontage
Polycarbonat
DC 24V ±20%
IP 40
Mehr
  • SN 2040.1-T LED J-SV
  • SN 2040.1-T LED J-SV
  • SN 2040.1-T LED J-SV
  • SN 2040.1-T LED J-SV
Deckenaufbaumontage
Polycarbonat
AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
IP 40
Mehr