Serie: FL 2835 TFT

  • FL 2835 TFT FDC 230V WS
  • FL 2835 TFT FDC 230V WS
  • FL 2835 TFT FDC 230V WS
  • FL 2835 TFT FDC 230V WS
Wandaufbaumontage
Stahlblech
AC 230V ±10% 50/60Hz / DC 176 - 264V
IP 40
35 m
35 m
Mehr
  • FL 2835 TFT IDC 24V WS
  • FL 2835 TFT IDC 24V WS
  • FL 2835 TFT IDC 24V WS
  • FL 2835 TFT IDC 24V WS
Wandaufbaumontage
Stahlblech
DC 24V ±25%
IP 40
35 m
35 m
Mehr