Serie: DALI-SV-Modul

  • Dali-SV-Modul T30
  • Dali-SV-Modul T30
  • Dali-SV-Modul T30
  • Dali-SV-Modul T30
Leuchteneinbaumontage
Thermoplast
AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
IP 20
Mehr
  • DALI-SV-Modul.L
  • DALI-SV-Modul.L
  • DALI-SV-Modul.L
  • DALI-SV-Modul.L
Leuchteneinbaumontage
Thermoplast
AC 230V ±10% / DC 220V ±20%
IP 20
Mehr