Handnotleuchten

 • InoLux
 • InoLux
 • InoLux
 • InoLux
Wandaufbaumontage
Schlagzäher ABS-Kunststoff
AC 230V 50/60Hz / DC 12/24V
LED
Mehr
 • InoStar Power-LED
 • InoStar Power-LED
 • InoStar Power-LED
 • InoStar Power-LED
Wandaufbaumontage
Schlagzäher ABS-Kunststoff
AC 230V ±10% / DC 12V
IP 44
LED
Mehr
 • InoStar Pro 1000
 • InoStar Pro 1000
 • InoStar Pro 1000
 • InoStar Pro 1000
Wandaufbaumontage
Schlagfestes Kunststoffgehäuse
AC 230V ±10% / DC 12V
IP 54
1xLED 10W (1000lm), 1xLED 3W (200lm)
Mehr